mastershef-header-banner

[FAQs] ปัจจัยที่ใดบ้างที่ช่วยยืดอายุอาหารให้นานขึ้น 5 เท่า

ปัจจัยที่ช่วยยืดอายุอาหารให้นานขึ้น 5 เท่า

วันนี้ Master Shef (มาสเตอร์ เชฟ) ขอแนะนำ 4 ปัจจัยหลัก

ที่จะช่วยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ,ร้านอาหาร, SME แปรรูปอาหาร

ในการลดของเสียลงได้ ช่วยลดต้นทุน กำไรเพิ่ม มีอยู่ 4 ปัจจัยมีดังนี้

แพ็คแหนมตุ้มจิ๋วสูญญากาศ

ความสดสะอาดของอาหาร

ทุกขั้นตอนในการผลิต และวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ ควรจะทำให้สะอาดที่สุด เนื่องจากอาจเป็นต้นเหตุรวมถึงแหล่งกำเนิดของแบคทีเรีย และจุลินทรีย์

แพ็คลูกชิ้นปลาเส้น

อากาศภายในถุงบรรจุ

แบคทีเรีย จุลินทรีย์ และเชื้อรา จะใช้อากาศในการเจริญเติบโต เมื่อเราทราบแล้วว่าอากาศเป็นปัจจัยหลัก

ดังนั้นการแพ็คซีลสูญญากาศดูดอากาศออกจากถุงขณะแพ็คสินค้า จะช่วยถนอมอาหารได้ดียิ่งขึ้น

ซีลลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นหมู

อุณหภูมิที่เก็บรักษา (น้อยกว่า 10 องศา)

แบคทีเรีย และจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ต่ำสุด เมื่ออยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศา (แช่เย็น / แช่ช่องแข็ง Freeze)

ดังนั้นเราจะเห็นว่า หลังจากแพ็คด้วยเครื่องซีลสูญญากาศไปแล้ว วัตถุดิบ / อาหารบางประเภทยังจำเป็นต้องเก็บรักษาแช่เย็นอยู่

วิธีถนอมอาหาร

วิธีถนอมอาหารมีอยู่มากมาย ได้แก่ แช่แข็ง อบแห้งด้วยตู้อบแห้ง ทำให้สุก และแพ็คซีลสูญญากาศ หมักดอง ตากแห้ง จะเห็นว่าหากผู้ประกอบการ SME ธุรกิจอาหาร เลือกใช้ทุกคำแนะนำข้างต้น

ทางร้าน Master Shef มั่นใจอย่างยิ่งว่าจะช่วยยืดอายุถนอมอาหารได้สูงถึง 5 เท่า

เมื่อเทียบกับการเก็บรักษาแบบเดิม อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนของเสียเร็วกว่ากำหนดได้ดียิ่งขึ้น

…อยากยืดอายุอาหารให้นานขึ้น

เก็บวัตถุดิบได้นานกว่าเดิมถึง 5 เท่า

คงรสชาติ หยุดการเติบโตของแบคทีเรีย

ช่วยลดต้นทุนของเสีย ประหยัดค่าใช้จ่าย

Master Shef ยินดีให้คำปรึกษา…

ลูกค้าที่เลือกใช้ Master Shef (มาสเตอร์ เชฟ)

ธุรกิจชั้นนำ, เครือโรงแรมขนาดใหญ่ และธุรกิจ SME แปรรูปอาหาร เพิ่มมูลค่าสินค้า ถนอมอาหารด้วยการสูญญากาศ

เครื่องซีลปิดปากถุงสูญญากาศ Master Shef ใช้แพ็คอาหารอะไรได้บ้าง

สินค้าของที่ร้าน Master Shef (มาสเตอร์ เชฟ) ใช้แพ็คอาหารได้ทุกประเภท โดยเครื่องซีลสูญญากาศ ช่วยยืดอายุอาหารให้นานมากขึ้น เพิ่มมูลค่าให้แพ็คเกจจิ้งของสินค้าดูราคาแพง มีมูลค่า และเพิ่มราคาขายได้

รีวิวบรรจุแพ็คซีลปิดปากถุงลูกค้า Master Shef
รีวิวแพ็คสูญญากาศลูกค้า Master Shef
รีวิวแพ็คซีลปิดปากถุงสูญญากาศลูกค้า Master Shef

เพิ่มยอดขายง่าย ๆ เพียงเปลี่ยนการแพ็ค

แพ็คสินค้ายังไงให้ดูแพง และสะอาด

ลูกค้าเห็นแล้วประทับใจ ตัดสินใจซื้อง่าย

ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ประหยัดต้นทุนได้ง่าย ๆ

Master Shef (มาสเตอร์ เชฟ) พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจ SME ไทย